C7 张 雨 七言律诗
边框颜色: 卡纸颜色:
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
边距:

;

实际尺寸:

   109x43

详细介绍:

   張雨(1277-1348),錢塘人。字伯雨,號句曲外史。年二十餘棄家為道士,往來華陽雲石間。能詩文,工書翰,與趙孟頫、虞集為翰墨之交。是幅書自題詩,體兼行草,或枯或潤,自由奔放,有禪林墨蹟之韻。倪瓚稱之為本朝道品第一。